Verkoopsvoorwaarden webshop Tramet Wines and Spirits

 

Alle prijzen zijn in euro inclusief BTW en accijnzen.

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Indien een product niet meer leverbaar is, wordt u gecontacteerd en een vrijblijvend alternatief aangeboden, deze prijs kan variëren.

Er kunnen kosten aangerekend worden voor versturing/levering afhankelijk van het type/hoeveelheid van de bestelling.

Verzendingstermijn binnen België bedraagt 2-7 dagen. Verzendingstermijn binnen EU bedraagt 1-4 weken

Cash betaling bij afhaling van de wijnen of de goederen zullen geleverd worden na betaling op onze rekening. (via overschrijving of PayPal)

Tramet Wines and Spirits is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Tramet Wines and Spirits heeft het recht om op basis van marktschommelingen de prijzen te wijzigen en om eventuele fouten te verbeteren. U hebt in dat geval steeds het recht om uw bestelling te annuleren.

Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op vestigingsadres : Temsestraat 8, 9150 Rupelmonde.

Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste aanleg te Sint-Niklaas, de rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas of het Vredegerecht te Sint-Niklaas, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Tramet Wines and Spirits verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

 

Privacy policy

 

Tramet Wines and Spirits respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wij vragen uitsluitend uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van een bestelling op onze website of voor het organiseren van een proeverij. Deze zijn nodig om de bestelling, de betaling of de afspraak goed te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde online omgeving van Tramet Wines and Spirits of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde online omgeving van Tramet Wines and Spirits of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten inzage/aanpassen/verwijderen gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Indien u hierover vragen of verzoeken hebt, mag u deze sturen naar info@trametwinesandspirits.be .

Contactgegevens

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Tramet Wines and Spirits – TRAMET SEPPE

Ter attentie van :

Seppe Tramet
Temsestraat 8, 9150 Rupelmonde
info@trametwinesandspirits.be
BE 0769.779.726

GSM-nummer : +32480656055